Tầm nhìn và sứ mệnh

“Trẻ em không phải đồ vật đóng khuôn mà thành, nhưng là con người cho ta khơi mở.” – Jess Lair (TS)

Vĩ mô mà nói, tương lai của nhân loại nằm trong tay trẻ em. Gần hơn một chút, hạnh phúc của gia đình nằm trong tay con trẻ. Trẻ em từ mọi miền trái đất chính là mầm xanh cho tương lai.

Nếu từng đứa trẻ phát huy được đầy đủ tiềm lực, thì toàn thể loài người sẽ ngày càng phát triển.

Với tầm nhìn như vậy, chúng tôi đặt sứ mệnh cho mình là ươm mầm cho các chồi non, để tương lai các con phát huy được hết tiềm năng của mình một cách tự nhiên, không gò ép, không khuôn mẫu.

Trẻ từ khi sinh ra đã có tiềm năng học tập to lớn. Nếu không hiểu được cái khoa học bên trong bộ óc của con và cái tiềm năng bên trong con người của con, không nắm được cơ chế phát huy những tiềm năng này ngay trong giai đoạn tối ưu nhất, thì khó lòng mang lại cho con một trải nghiệm thoả mãn.

Tại Casa Dei Sol, chúng tôi hiểu được sức mạnh của cái vô thức trong não bộ đứa trẻ. Vô thức, tuy nghe có vẻ xa xăm, khó hiểu, nhưng lại có tác động mạnh mẽ và lâu dài lên hành vi và tính cách của con sau này.

Nói thì dễ, nhưng làm rất khó. Không có chuyên môn và kinh nghiệm xử lí tình huống, thì rất khó tác động lên vô thức của trẻ. Thậm chí, nếu làm sai phương pháp còn có thể để lại những dấu ấn không tốt trong con.

Do đó, với chuyên môn sâu về sư phạm Montessori, chúng tôi tự tin sẽ giúp con bạn vươn mình thành những con người tối ưu so với chính tiềm lực bên trong của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *